Çocuk İstismarı Nedir, Nedenleri, İstismara Karşı

çocuk istismarı nedir, nedenleri, çocuklarda istismara karşı
çocuk istismarı nedir, nedenleri, çocuklarda istismara karşı

Çocuk İstismarı Nedir

Birçok ülke gibi Türkiye de çocuklara yönelik olarak uygulanan ihmal ve istismar vakalarıyla sık sık karşılaşılan bir ülke olma özelliği taşımakta. Çocukları tüm yönüyle olumsuz olarak etkileyen ihmal ve istismar vakalarının önlenebilmesi, bu vakaların sayısının azaltılabilmesi, iyi bir analizden geçmektedir. Pek çok çeşidi olan çocuklarda ihmal ve çocuk istismarı nın altında yatan temel sebepler de bu analiz sürecinde sorgulanmak zorundadır.  İşte o kilit soru: Çocuklar neden ihmal ve istismar edilir?

İhmal ve istismar çocukların bedensel ve ruhsal açıdan zarar gördüğü, gelişimlerinin olumsuz etkilendiği davranışlara maruz kalmasıdır. 0-18 yaş arası her birey çocuk sayılmaktadır. Bu yaşlar arası, çocuğun geleceğinin inşası için gelişimsel aşamalar barındırır. Çocuklar bu aşamalar boyunca;  yetiştiği ortamdan,  aile bireylerinden, çevrelerindeki bireylerden, arkadaş çevrelerinden olumlu ya da olumsuz her türde etkilenir. İhmal ve istismar ise çocukların bu gelişim sürecine ket vurur. Çocuklara yönelik bu vakaların bireysel bir zarar olarak görülmemesi gerekir. Çocukların geleceğinin, toplumun geleceği anlamına geldiği esas alındığında bunun geleceğe yönelik bir yıkım olduğu bilinmelidir.

Çocuk İstismarı Nedenleri

İhmal genel olarak çocuğa bakım verenleri tarafından gerçekleştirilirken istismar hem bakım verenler hem de bakım verenler dışından uygulanmaktadır. İhmal ve istismar vakasının sebepleri mikro, mezzo, makro düzeyde incelenmelidir. Mikro, mezzo ve makro düzeyde çocuk istismarı nedenleri:

çocuk istismarı nedir
çocuk istismarı nedir

Mikro düzeyde: İhmal ve istismarı gerçekleştiren insanların pek çok ortak özellikleri bulunmaktadır. Kendi çocukluklarında ihmal ve istismar edilmiş bireylerin, ileriki yaşlarında diğer bireylere, kendi çocuklarına yönelik istismar vakalarında bulunduğu saptanmıştır. Anti-sosyal kişilik bozukluğu vb. psikiyatrik ve psikolojik boyuttaki rahatsızlıklar da bu rahatsızlıklara sahip kişileri, çocuklarda ihmal ve çocuk istismarı vakalarında görmemize sebep olabilmektedir. Temel anlamda bu vakalar;  güçlü kişinin, zayıf kişi üzerine kurduğu egemenlik düşüncesinden beslenir. Kişi, ihmal ve istismar edilen bireyin üzerinde her türlü hakka sahip olduğunu düşünür.  Keyfi dürtülerini esas alır ve o anda karşısındaki kişinin kendi kontrolü altında olmaya mahkûm olduğunu düşünür. Kontrol kaybı yaşar.

Mezzo sebeplerden bahsedilecek olursa; istismar vakasının yaşandığı ailenin, sosyo-ekonomik açıdan yetersiz seviyede olması, aile bireyleri arasındaki iletişim eksiklikleri, çocuğun hayata karşı bakış açısını, bakım verenleri veya öğretmenleri dışında olumsuz kaynaklardan edinmesi, çocukların ahlaki gelişiminin yanlış değerler tarafından desteklenmesi, çocuğun sevgisiz ve saygısız davranışların yer aldığı ortamda büyümesi, yanlış arkadaş ortamları gibi daha birçok sebep çocuk istismarı nedenleri arasında gösterilebilmektedir.

Makro boyutta sebepler ise; temeli sağlam politika ve yaptırımların olmaması, eğitimsizlik, çocuk eğitimi ve gelişimi konusunda anne ve babaların doğru bilinçlendirilmemesi, istismar ve ihmal durumlarıyla karşı karşıya kalan çocuğun başvuracağı yerlerin tanıtımının, doğru bir şekilde yapılmaması, Medyanın çocuk istismarı konusunda bilinçlendirme çalışmalarında yetersiz kalması şeklinde söylenebilir.

Çocuk İstismarına Karşı

İstismar vakalarını önlemek konusunda yapılan çalışmalar 1970’te başlamış ve insan haklarının gelişimiyle 1980 yılından sonra hız kazanarak devam etmiştir. Çocuk haklarına yönelik bildirgeler yayımlanmıştır. Ne kadar hız kazanılırsa kazanılsın tarihin her döneminde çocukların istismar vakaları görülmüş ve görülmeye devam etmektedir. Gündemde olan ve gördüğümüz vakaların yanı sıra gizli kalan ve hiç duyulmayan vakalar da yer almaktadır. TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de her dört saatte bir tecavüz ve tecavüze kalkışma suçunun işlendiği esas alındığında çocuk istismarına karşı önlemler alınması büyük önem taşımaktadır.

çocuklarda istismara karşı
çocuklarda istismara karşı

Öncelikle alınacak her türlü önlemde, her türlü uygulamada, uygulamaların plan aşamasında, sadece bir kurumun politika yapıyor olması önemlidir görüşü esas alınmamalıdır. Bu sorun bir sosyal sorundur ve sosyal sorunlar toplumun her kesimini ilgilendiren sorunlardır. Multi-disipliner bir bakış açısıyla örneğin tüm bakanlıkların, devlet kurumlarının işbirliği içinde olduğu bir çalışma yürütülmeli. Kurumlar gibi meslek elemanları da-doktor, hemşire, polis, çocuk gelişimci, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, avukat- bir arada çalışmalıdır çocuk ihmal ve çocuk istismarına karşı. Yukarıda bahsedilen tüm çocuk istismarına sebep olan etmenlerin önüne geçecek plan ve programların hazırlanması, uygulanması gereklidir. Mikro, mezzo, makro boyutlarda uygulamalara imza atılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir