Mobbing Nedir, Mobbing Ne Demek

Mobbing nedir, mobbing ne demek
Mobbing nedir, mobbing ne demek

Mobbing Nedir

Adam harcayan mobbing kavramı bireylerin huzurunu bozmakla kalmaz, kurum ve kuruluşların işleyişinin de sekteye uğramasını sağlar. Tam bir maddi ve manevi enerji israfıdır. Birilerinin kişisel hırslarını tatmin etmesi uğruna kamuoyu mobbing kurbanlarının hizmetlerinden mahrum bırakılır.

Mobbing ağırlıklı olarak milli eğitim bakanlığı ve sağlık sektöründe görülmekle birlikte, özel ve kamu olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşun hem hizmet hem bireyler bazında manevi bir yara haline gelmiştir. Tamamen hırslar ve tutkularla beraber makamı mevkiyi paylaşamamaktan kaynaklanır. Hizmet sektöründe artan bir şekilde devam eden bu konuyu okuyucularımız için kaleme almak istedik. Mobbing nedir?

Mobbing Ne Demek

Mobbing; daha çok son zamanlarda duymaya başladığımız bir terimdir. Mobbing sözcüğü İngilizce bir terim olup TDK yazım kılavuzundaki karşılığı “bezdiri” sözcüğüdür. Toplumumuzda yaygın olarak “bezdiri” değil “mobbing” kullanılmaktadır. Yeni bir terim olduğu için de mobbing nedir, mobbing ne demek soruları sıklıkla sorulmaktadır. Bu yüzden “mobbing” terimi üzerinden konumuza açıklık getireceğiz. Mobbing; “genellikle işyerlerinde belirli bir kişiyi sistemli ve kasıtlı bir şekilde  huzursuz ederek çalışmalarını engellemek amacıyla yapılan yıldırma politikası” olarak tanımlanır. Mobbing nedir dorusuna daha kısa olarak “işyerindeki psikolojik taciz ya da şiddet”tir şeklinde cevap verilebilir.

Son birkaç yıldır böyle bir terimin farkındayız. Belki de bu durum yıllardır işyerleri ya da sair kurum ve kuruluşlarda vardı fakat adı konmamıştı. Mobbingin adı sıkıntıydı, stresti, anlaşmazlıktı ya da anlaşılamamaktı. İşte bütün bu kelimeleri “mobbing” tek başına ifade etmektedir. Mobbing nedir, mobbing ne demek sorularının cevabı en genel haliyle bu şekilde tarif edilebilir.

mobbing ne demek
mobbing ne demek

Mobbing Türleri Nelerdir

Genellikle  kurum ve kuruluşlardaki iş ortamında görülen  mobbing üç türde uygulanır.

Üstün Asta Uyguladığı Mobbing: Patron, işveren ya da yöneticinin çalışan ya da çalışanlarına uyguladığı psikolojik şiddettir.

Çalışanların Birbirlerine Uyguladığı Mobbing: Bu çeşit mobbing genellikle kıskançlıktan kaynaklanmaktadır. Kurbanın yetkilerini, konumunu ve saygınlığını hedefleyen çekememezlik duygusuyla psikolojik şiddetle saldırıya geçilir. Bu bir çalışan tarafından da uygulanabilir, birden fazla çalışanın işbirliğiyle de yapılabilir.

Astın Üste Uyguladığı Mobbing: Burada da yine kıskançlık temelli duygular söz konusudur. Çalışanlardan farklı bir amirin farklı yöntem, söz ve tavırlarla işi bırakıp gitmesi amaçlanır.

Mobbing Neleri Kapsar

 1. Aşırı iş yükü
 2. Baskıcı tavırlar
 3. Adaletsiz idare
 4. Küçük düşürücü davranışlar
 5. Alay edici sözler
 6. Kıskançlık
 7. Kişinin işten kendi isteğiyle çıkmasını sağlamak
 8. Fikir uyuşmazlığı, dış görünüş vs itibariyle dışlamalar
 9. Aşağılama
 10. Kişi yokmuş gibi davranmak
 11. Alenen ya da gizliden dedikodusunu yapmak
 12. Getirilen her işe mana bulmak

İşten bıktırmak için uygulanan tüm ısrarlı, kasıtlı tavır ve davranışlar işyerindeki duygusal tacizlerdir ki bunlar  mobbing kapsamına girer.

 Hangi Tip İnsanlar Mobbing Uygulamaya Yatkındır

 1. Aşırı denetleyici
 2. Korkak ve nevrotik
 3. Daima güçlü olma isteği
 4.  İktidar açlığı hisseden
 5. Karakter olarak kıskançlık ve dedikoduya meyilli
 6. Aşırı hırslı
 7. Kendini yeterli görmeyen insanlar mobbing uygulamaya meyilli insanlardır.

Mobbinge Uğrayan Kurbanın Hissettikleri

 1. Kişinin ruh sağlığı bozulur.
 2. İşyerinde mobbing gören kişilerde stres ve sıkıntıları artar.
 3. Mesleki bütünlük ve benlik duygusu zedelenir.
 4. Paranoya ve kafa kaşıklığı yaşanır.
 5. Kendine güven duygusu yitirilir.
 6. Kişi kendisini toplumdan soyutlanmış hisseder.
 7. Korku, utanç, öfke ve endişe duyguları yoğun bir şekilde yaşanır.
 8. Kısacası kişi, yaşama sevinci bitmiş bir hale gelir.
mobbing nedir
mobbing nedir

Aşırı  Hassasiyetin Mobbingteki Yeri Nedir

Mobbingde bilinmesi gereken bir husus da her yaşananın mobbing olmama ihtimalidir. Bunun için kişi yaşadıklarını iyi analiz etmelidir. Aşırı hassasiyet göstermek kendisini “mobbing kurbanı” olarak ifade eden kişiyi işyerinde daha zor duruma düşürecektir. Bu yüzden aşırı alıngan, kırılgan ve konuya vesveselerle yaklaşmak da doğru değildir. Böyle bir durumda kişiye düşen kendini ve çevresindekileri iyi analiz etmektir. Yaşananların mobbing olması için ısrarlı ve kasıtlı bıktırma ve yıldırma politikalarının olması gerektiği unutmamalıdır. Mevzu bu çerçeveden değerlendirilmelidir. Kişi tam konuyu anlamlandıramadığı takdirde yaşadıklarını istişare etmesi isabetli karar vermesinde uygun bir davranış olur.

Mobbing Uygulanan Ne Yapmalı

 1. Mobbing kurbanı olduğunu düşünen kişilerin ilk dikkat etmesi gereken, yaşananların gerçekten bir mobbing olduğunun iyi belirlenmesidir.
 2. Mobbing uygulayan kişi ya da kişilere tavır, söz ve davranışlarından duyulan rahatsızlık açıkça söylenmelidir.
 3. Bunu yaparken ortamda bir şahit bulunmasına dikkat edilmelidir.
 4. Mobbingin kanunlarımızda da yeri bulunmaktadır. Bu bilinçle hareket etmek kişiyi rahatlatacaktır.
 5. Kurum yetkilileriyle bu durumun paylaşılması gerekmektedir.
 6. Anlamsız ve kasten yapılan çirkin müdahalelerin yazılı olarak sendika yönetimine bildirilmesi gerekmektedir.
 7.  Mobbing davası için kanıt toplamaya çalışılmalıdır.
 8. Tıbbi ve psikolojik destek alınması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir