Alzheimer Hastalığı Nedir, Belirtleri Nelerdir

alzheimer hastalığı nedir, belirtileri nelerdir
alzheimer hastalığı nedir, belirtileri nelerdir

Alzheimer Nedir

Alzheimer belirtileri nelerdir ve Alzheimer nedir? Alzheimer hastalığı, beynin hafızası başta olmak üzere, bilişsel fonksiyonların ilerleyici şekilde kayba neden olabilen ve mikroskobik şekilde beyinde anormal protein depolanması ile karakterize bir hastalıktır. Halk arasında bunama olarak da biliniyor. Bu hastalıkla beraber; karar verme yetisi, lisan, hafıza, dikkat dağınıklığı ve diğer fonksiyonlarda ileri derecede kayıp meydana gelir. Her demans hastası Alzheimer değildir fakat her Alzheimer’lı hasta demanslıdır. Çünkü demans hastalığına neden olan birçok başka hastalık bulunuyor. Alzheimer hastalığı en sık olarak görülen demans tipidir dememiz mümkündür. Bu nedenden dolayı ise sıkça demans ile Alzheimer hastalığı birbirinin yerine kullanılabiliyor.

Yaşlı popülasyonunun artmasıyla beraber Alzheimer’lı hasta sayısının da artması bekleniyor. Ülkemizde 25 bin kadar Alzheimer hastalığına sahip birey olduğu öngörülüyor. İlerleyen yaş ile beraber hastalığa yakalanma olasılığı artıyor. Ancak her yaşlının da bu hastalığa yakalanacağını söylememiz yanlış olur. Yaşlanmayla beraber değişiklikler meydana gelebilir fakat zihinsel yetilerin belirgin şekilde hasarı söz konusu değildir.

Alzheimer hastalığı söz konusu ise yeni bilgileri öğrenmede birey güçlük çeker. Bu hastalık ruh hastalığı değildir fakat hastalık süresince psikiyatrik bulgulara rastlanır. Alzheimer’da hafıza sorunuyla karşılaşılabilir. Hastalar düşünmede ve nedene bağlama gibi durumlarda zorluk yaşarlar. Karar vermede zorlanırlar, cümle kurarken kelime bulmada zorlanırlar, kaybolabilirler, kişiliklerinde ve davranışlarında değişiklikler oluşabilir. Eskiden rahat yaptıkları işlevleri yapmakta güçlük çekerler.

Alzheimer Hastalığı

Alzheimer hastalığı genç yaştan gözümüzü korkutan ve elde olmayan nedenlerle karşımıza çıkan bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı kimsenin kapısında olmasını istemediğimiz hastalıklardan biridir. Unutmak hayatın her karesini yaşanmamış saymak oldukça zor olacak bir şeydir. Bu hastalık seyrince değişik durumlarla karşılaşılabiliyor.

alzheimer hastalığı
alzheimer hastalığı

Alzheimer hastası beraberinde çevresini de etkiliyor. Bir Alzheimer hastası ortalama olarak 8 yıl bakıma ihtiyaç duyuyor. Hasta ve hasta yakınlarının çoğunluğu evde bakımı daha çok tercih ediyor. Bu bakım oldukça zaman gerektiriyor. Bundan dolayı hasta yakınları ya çalışma saatlerini azaltıyor ya da çalıştığı işten ayrılmak zorunda kalıyor. Ayrıca güç bir iş olmasıyla beraber bakım verenlerin çoğu tedavi gerektiren depresyona girebiliyor. Depresyon hastanın bakımevine verilmesi durumunda da azalmaz. Ancak hastanın kaybıyla beraber 3 ay ile 1 yılın sonunda azalmaya başladığı görülür.

Bu hastalık sadece hastayı etkilemiyor. Fiziksel yönden ve psikolojik yönden bakıcısını ve çevresindekileri de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Hastalığı aile fertleri zor kabulleniyor ve hatta gün geçtikçe kötüye giden hastalıkla beraber kendileri de çöküşe uğrayabiliyor. Bu hastalığın bakımı için fazlasıyla sabra ihtiyaç var. Hasta yeri gelince sizi tanımayacak, yeri gelince de masum bir çocuktan farkı olmayacak.

Alzheimer Belirtileri

En bilindik alzheimer belirtileri arasında unutkanlık ilk sıradadır. Çoğu zaman ilk olarak karşımıza unutkanlık şeklinde çıkabiliyor. Birçok belirtiyle bizi bulan hastalık hastayı da çevresindekini de olumsuz etkiliyor. En çok karşılaşılan Alzheimer belirtileri:

  • Başlıca Alzheimer belirtileri arasında gündelik yaşamı etkileyen unutkanlığın olduğunu söylememiz mümkündür. Yakın zamanı ilgilendiren toplantı, randevu ve diğer güncel olayların unutulması gibi.
  • Hesaplama ve planlama zorlukları da ilk aşamalarda kendini gösterebiliyor. Sürekli yapılan yemeğin tarifini unutmak, faturaları unutmak gibi günlük işlerin yaşanmasında zorluklar oluşabiliyor.
  • Ev işi görevlerinde sorunlar meydana gelebilir ve işler aksayabilir. Eşyaların kullanım şekli veya evin düzeninde huzursuzluklar da oluşabiliyor.
  • Yer ve zamanla ilgili durumlarda kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Sürekli olarak gidilen adreslerin bulunamaması gibi durumlar söz konusu olabiliyor.
  • Görüntü algılamada zorluk çekilebilir. Şekilleri algılama ya da yazıları okumada soruna neden olacaktır.
  • Konuşup anlamada zayıflık meydana gelebilir. Anlam kayması veya kelime sayısında ileri derecede azalmayla karşılaşılabilir.
  • Abartılmış derecede cinsel eğilimlerle karşılaşılabilir.
  • Yaşamdan zevk almamaya başlarlar.
  • Hırsızlık gibi durumlarla suçlayabilir ve etrafındakileri tanımamaya başlayabilirler.

Alzheimer Testi

Alzheimer testi yapılmasındaki amaç kişinin bu hastalığa yakalanıp yakalanmadığını anlamaktır. Ya da risk grubunda mı değil mi diye kontrol etmektir. Bu testte kişiye farklı sorular sorularak yapılabilir. Alzheimer testi nde hastaya cevap verebileceği (saatin kaç olduğunu tahmin etmesini istemek gibi) sorular sorulur. Kişinin vereceği cevaplara göre risk grubu değerlendirilmesi yapılır.

alzheimer nedir
alzheimer nedir

Alzheimer Evreleri

Alzheimer evreleri erken evre, orta evre ve ileri evre olarak üç gruba ayrılır.

Erken evrede; birey hafızaya bilgileri kaydetmede güçlük çeker. Yön bulma, eşyalarını kaybetme gibi sorunlarla karşılaşır. Hüzün halinden bir türlü çıkamaz ve hastalığı inkar eder. Bu halde hastayla kabullenmesi konusunda çatışmaya girilmemesi tavsiye edilir.

Orta evre de ise yeni olan yaşantılar tamamiyle unutulur. Geçmiş zaman yavaş yavaş yok olmaya başlar. Giyinme, yemek, tuvalet gibi ihtiyaçlarda bakıma ve yardıma ihtiyaç duyulur. Aşina olunmuş yüzler tanınmamaya başlar.

İleri evre ise bazı anı parçaları hatırlanır. Evin içerisindeki odalar karıştırılmaya başlanır. Yatağa bağımlı hale gelinir. En yakınlarının bile yüzünü tanıyamaz hale gelir.

Alzheimer Tedavisi

Günümüzde tıp ile tam olarak Alzheimer tedavisi mümkün değil. Ancak erken teşhisle beraber hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabiliyor. Alzheimer tedavisi için kullanılan ilaçlar hastanın daha net düşünmesine ve günlük işlerin daha da rahat şekilde işlenmesine yardım ediyor. Bu tedavi hastayı ne iyileştiriyor ne de hastalığın ilerlemesine izin veriyor. Fakat bu hastalık ilaç kullanan hastalarda daha ağır ilerliyor.

Alzheimer hastalığı tedavisi için kök hücre tedavisi ve geliştirilen aşılar mevcut fakat bunların insan kullanımına hazır olması için yıllar geçmesi gerekiyor.

Last Updated on 5 Mayıs 2022 by Saglikloji

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir